Informarea si consilierea profesionala

 

(1) Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în cautarea unui loc de munca, care au ca scop:
a) furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
b) profilarea si încadrarea în nivelul de ocupabilitate: usor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil si foarte greu ocupabil;
c) dezvoltarea abilitatii si încrederii în sine a persoanelor în cautarea unui loc de munca, în vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera;
d) instruirea în metode si tehnici de cautare a unui loc de munca;
e) îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesionala la noul loc de munca.
(2) Serviciile prevazute la alin. (1) se realizeaza în cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, iar serviciile prevazute la alin. (1) lit. a), c)-e) se pot realiza si de furnizori de servicii din sectorul public sau privat acreditati.
(3) Persoanele carora le-a fost stabilit nivelul de ocupabilitate greu si foarte greu ca urmare a profilarii pot beneficia de serviciile prevazute la alin. (1) lit. e) dupa încadrarea în munca pe o perioada de maximum 3 luni, cu acordul angajatorului.