Acordare de credite din bugetul asigurarilor pentru somaj Intreprinderilor Mici si Mijlocii


Creditele ANOFM au cea mai avantajoasa dobanda de pe piata. Pentru judetele unde se inregistreaza o rata medie anuala a somajului mai mica sau egala cu rata medie anuala a somajului la nivel national se acorda credite cu o dobanda de 50% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a României.

Agentii economici beneficiaza de credite pentru trei categorii principale de cheltuieli, dupa cum urmeaza:

Creditele pentru cheltuieli de capital pot acoperi pana la 75% din valoarea proiectelor prezentate. Limita poate urca pana la 90% in cazul somerilor care infiinteaza întreprinderi.
Perioada de acordare a creditelor pentru cheltuieli de capital este de maximum trei ani, iar pentru materii prime si materiale de un an de zile.
Garantiile bancare constituite au fost limitate doar la valoarea creditului si a dobanzii aferente

In vederea crearii de noi locuri de munca se acorda credite cu dobanda avantajoasa (25% din dobanda de referinta a BNR) din bugetul asigurarilor pentru somaj in conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Beneficiari ai acestor credite pot fi:

Conditiile de acordare sunt: CATEGORII DE CREDITE:

Intreprinderile mici si mijlocii, unitatile cooperatiste, pot beneficia de credite pentru:

In cazul acordarii de credite pentru finantarea stocurilor, încadrarea pe locurile de munca nou create se face în termen de maximum 60 de zile de la data acordarii creditului.
In cazul acordarii de credite pentru investitii, incadrarea se face în termen de maximum 6 luni de la data acordarii creditului.

VOLUMUL DE CREDITE care se poate acorda, se stabileste functie de posibilitatile reale de rambursare, de modul de constituire a garantiilor asiguratorii, fara sa depaseasca 25 miliarde lei, precum si de indeplinirea urmatoarelor conditii:

In cazul in care solicitantii creditelor opteaza pentru procurarea unor bunuri in sistem leasing, creditele se acorda in proportie de cel mult 70% din avansul solicitat de societatea de leasing.

Perioada maxima in care creditul acordat trebuie sa fie rambursat este de:
GARANTAREA CREDITULUI:

Creditele acordate vor fi garantate cu garantii reale, astfel incAt acestea sa acopere valoarea creditului acordat si dobanzile aferente.
Bunurile procurate din credite pot fi acceptate in garantie in completarea celorlalte forme de garantii.
Garantiile trebuie sa acopere in intregime valoarea creditelor si a dobanzilor calculate pe o perioada de cel putin 12 luni .

Documente necesare acordarii creditului:

 1. contractul de societate
 2. hotararea judecatoreasca de autorizare a infiintarii societatii
 3. certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului
 4. statutul societatii
 5. codul fiscal
 6. ultimul bilant contabil depus, avizat de organul fiscal teritorial
 7. ultimele trei balante de verificare
 8. dovada achitarii obligatiilor fiscale si a contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul asigurarilor pentru somaj (BAS)
 9. declaratie privind litigiile cu tertii, cu precizarea motivelor care au condus la situatiile respective
 10. studiul de fezabilitate (anexa 4)
 11. proiectia fluxului de lichiditati pe perioada de creditare (anexa 4a)
 12. graficul crearii si ocuparii noilor locuri de munca (anexele 5,6,7)
 13. acte care sa ateste proprietatea asupra garantiilor si valoarea acestora
 14. aportul beneficiarului la realizarea investitiei (anexa nr. 8)
 15. graficul de rambursare si alte documente solicitate

In cazul solicitarii de credite pentru constructii in vederea realizarii de noi capacitati de productie, se adauga urmatoarele documente:

Documentatia se va intocmi in trei exemplare care se depun la AJOFM (Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca). pentru analiza si inaintare Comitetului de Credit Judetean.

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca va pune la dispozitie toate informatiile prin Biroul de Creditare.